Umístění domu na pozemku posuzujeme z několika hledisek:

Ve vztahu k okolní zástavbě, příjezdové komunikaci a okolnímu prostředí

Tento faktor řeší architekt nebo klient sám tak, aby dům měl co nejlepší polohu co se týče praktického hlediska a také co se výhledů do krajiny týče nebo naopak zastínění a vytvoření soukromí vůči sousedům.

Ve vztahu vůči světovým stranám

V našich klimatických podmínkách je obecně vhodné upřednostnit nejvíce osluněnou stranu, tedy jih a jihozápad jako nejvíce prosklenou fasádu proto, aby dům akumuloval co nejvíce tepla. To je principem navrhování pasivních nebo nízkoenergetických domů. Přehřívání domu je možno zamezit dobře izolovanými skly a venkovními žaluziemi. Také je možno si vypomoct vhodně umístěnou zelení.

Pokud ale na jižní straně pozemku bude například rušná silnice, musíme celkový koncept tomuto hledisku přizpůsobit. Ne každý pozemek je ideální, například velmi úzký pozemek, severní svah atd., takže výsledný návrh bude ideálním východiskem zohledňujícím všechny faktory.

Ve vztahu ke geopatogenním zónám

Toto hledisko hraje velkou roli ve vztahu k vašemu zdraví. Pokud stavíte nový dům a máte možnost s domem na pozemku pohybovat a také ovlivnit jeho tvar a dispozici, měření geopatogenních zón pak slouží jako vodítko, pro celkový koncept i umístění domu na pozemku. Máte totiž možnost se problematickým zónám buď úplně vyhnout nebo je alespoň dostat do míst, kde vám nebudou škodit - například pod obvodovou zeď nebo na chodbu, kudy pouze procházíte. A naopak dostat důležité místnosti domu jako je ložnice (kde cca 8 hodin denně spíte a nabíráte síly) nebo obývací pokoj či pracovní stůl, kde trávíte více času.

Dle filosofie Feng-shui

je důležité nechat střed pozemku volný a dům umístit tak, aby energie v centru pozemku mohla volně proudit. Tak jako my, má i pozemek nebo dům svoje centrum, jehož zablokováním blokujeme i proudění životní energie.

Pro ideální umístění domu na pozemku můžeme aplikovat metodu tzv. 5-ti zvířat, což je energeticky nejpříznivější uspořádání.
Ne vždy ho však je možné dosáhnout.

Rudý fénix je bájný pták, který nikdy neumírá. Přestavuje energetický zdroj související s inspirací a touhou uskutečňovat činy. Ideálním fénixem pro váš dům je např. řeka, jezero, otevřený výhled; ve městě pak rušná silnice. Ideálně ho tedy umisťujeme tak, aby se rudý fénix se nacházel před domem a my na něj z domu měli dobrý výhled.

Černá želva symbolizuje svým pevným krunýřem bezpečí a stabilitu. Ideální želvou pro dům je hora, kopec, zeď, živý plot či jiná budova a její řádná poloha je vzadu za domem. V zádech domu tedy ideálně neumistujeme žádné dveře ven ani velká okna, čímž bychom si snižovali aspekt ochrany a bezpečí.

Zelený drak představuje budoucnost, naše ambice, sílu jít vpřed a dosáhnout našich cílů. Jeho poloha je na levé straně a je vždy větší než tygr. Může to být tedy např. kopec, vysoký strom, ve městě výšková budova. Pokud nám v zahradě náš drak chybí, můžeme si ho vytvořit tím, že v daném místě zasadíme strom, či vytvoříme umělý kopec.

Bílý tygr – evokuje fyzickou sílu a schopnost se bránit ale také zaútočit. Jeho agrese a síla představuje defenzivnější energii, která se týká našich základních materiálních potřeb. Tygrem může být menší kopec, keř, strom nebo nižší budova a jeho poloha je vpravo.

Had nacházející se uprostřed pomáhá koordinovat ostatní zvířata. Bdělý a soustředěný přebírá informace od ostatních tvorů a poskytuje směr. Hadem jsme my sami…