Výběr vhodného pozemku 

  1. okolní terén a posazení v krajině - toto hledisko velmi podrobně řeší Feng-shui. Podle této starodávné moudrosti je ideálem pozemek orientovaný k jihu, ze severu chráněný kopcem (horou) a z jihu obdarován proudící řekou (tzv. Rudý Fénix, bájný pták přinášející inspiraci a blahobyt). Pokud je pozemek ve svahu, pak ideálem bude umístění pod vrcholem kopce, tedy ne úplně na jeho vrcholu, kde je příliš mnoho větru a jangové energie a také ne úplně dole v údolí, kde máme zase velmi silný jin. V hlubokých údolích můžete mít v takovém domě pocit stísnění a stagnace.
  2. vliv geopatogenních zón - těchto zón je vícero typů, jedná se z větší části o zemské meridiány obíhající planetu v určitém rastru. Každá zóna má jiný vliv na zdraví a psychiku člověka a také na každého bude působit více či méně dle citlivosti dané osoby, ale také podle jeho fyzického zdraví a celkové odolnosti. Mezi nejznámější patří zóna svatého Jiří, na jejichž křížení se stavěli nejdříve keltská obřadní místa, později křesťanské svatostánky - kaple, kostely, katedrály. Čím silnější zóna, tím významnější a větší církevní stavba. Tato zóna je vhodná pouze pro krátkodobý pobyt, například pro meditaci a snadnější propojení se s vyššími světy, ale mít ji uvnitř domu nebo na ní spát je velmi nepříznivé.
    Mezi další zóny se které nás ovlivňují patří Lee, Hartmanova síť, Curryho síť a v neposlední řadě podzemní voda a geologické zlomy, které mají též silný vliv na zdraví člověka.
  3. elektromagnetický smog je neviditelný, o to však zákeřnější. Jeho hodnota, jejíž maximální povolená výše je udaná normou, je často překročena několikanásobně i na pozemcích, které se běžně prodávají na bydlení. Proto než ke koupi pozemku přistoupíte, je dobré si toto měření zajistit. Má vliv na naši imunitu a zdraví. V případě vysokých hodnot je možná harmonizace interiéru domu díky přístrojům snižujícím toto záření. Mezi materiály pohlcující elektrosmog patří například dřevo. Přístroje na měření elektrosmogu jsou již běžně k dostání.
  4.  tvar pozemku - za nejpříznivější se považuje rovnoměrný tvar -  například lehce protáhlý obdélník nebo čtverec. Čím je tvar pozemku protáhlejší (čím větší nudle), tím jsou energie tohoto pozemku méně v rovnováze. Také různé výkusy a chybějící rohy vytvářejí energetickou nerovnováhu pro budoucí obyvatele. Tyto aspekty je možné za pomoci Feng-shui částečně harmonizovat.